URE-036 - 水野朝阳2016年番号 タカスギコウ原作?-

URE-036 - 水野朝阳2016年番号 タカスギコウ原作?-

次早低凳坐定,两手按膝,饮下即愈。同麻黄,治伤寒,发汗。

主一切毒瓦斯及蛇伤。 藏器曰∶生江南林泽。

叶如茴香,极尖细而疏滑,有逆刺;丝杉而细散,皆名天门冬。恭曰∶今汝南不复采,惟以泾州、华州者为善。

逐日饮之,以愈为度。青茎长蔓硬刺,叶小于蔷薇,而花深红,千叶浓瓣,逐月开放,不结子也。

 【发明】震亨曰∶浮萍发汗,胜于麻黄。代州雁门亦有之,蜀中雅州亦有。

泽泻渗去其湿,则热亦随去,而土气得令,清气上行,天气明爽,故泽泻有养五脏、益气力、治头旋、聪明耳目之功。颂曰∶千里急,生天台山中。

Leave a Reply