No4150新晋秀人夏沫沫tife私房半脱露红色蕾丝内衣秀丰乳肥臀诱惑写真38P夏沫沫秀人网

No4150新晋秀人夏沫沫tife私房半脱露红色蕾丝内衣秀丰乳肥臀诱惑写真38P夏沫沫秀人网

气有余,便是火,必有火形可征。宜解肌清热泻火为主。

因胃阳不足,复感外寒生冷食物,中寒顿起而致者,其人必喜揉按,喜热饮,或口吐清水,面白唇青。 病人胸中菀菀而痛,不能食,欲使人按之,而反有涏唾,下利日十余行,其脉反迟,寸口微滑。

 如果属热滞,此二方固可治之。窃思此方,必是为邪火伤阴立说,并不是言坎中阳旺立说。

予意心血不足与心阳不足,皆宜专在下求之,何也?天之功用,全在于地。

 其所用药品,无非人参、酸枣、茯神、远志、琥珀、龙骨、朱砂、地黄、当归、元肉之类,与夫天王补心,定志宁神诸方。 其人多烦,小便短赤而咽中干,肌肤枯槁憔悴,而神不大衰,甚则狂妄喜笑,脉必细数,或洪大,喜食甘凉、清淡、油润之品者是也。

 不知外感、内伤,皆能令人不卧,不可不辩也。若久病之人,元阳外越,气机上浮,其人定见满身纯阴实据。

Leave a Reply